Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000

Nazwa rejestru

Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000

Rejestr prowadzi

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka

Sposób udostępniania

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dane udostępnia się na wniosek odpłatnie, a także nieodpłatnie osobom wskazanym w ustawie.

 

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Leszek Stankiewicz

Data wytworzenia: 2018-03-23

Wprowadzający: Aneta Onoszko

Data modyfikacji: 2018-03-23

Opublikował: Aneta Onoszko

Data publikacji: 2018-03-23