Lista aktualności

 • UCHWAŁA NR XLVIII/318/2018

  2018-07-03 12:16:55

  UCHWAŁA NR XLVIII/318/2018 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018

 • UCHWAŁA NR XLVIII/317/2018

  2018-07-03 12:14:28

  UCHWAŁA NR XLVIII/317/2018 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, o których dane są przekazywane do tego rejestru

 • UCHWAŁA NR XLVIII/316/2018

  2018-07-03 12:11:48

  UCHWAŁA NR XLVIII/316/2018 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Sokólskiego

 • UCHWAŁA NR XLVIII/315/2018

  2018-07-03 12:08:20

  UCHWAŁA NR XLVIII/315/2018 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie podniesienia wysokości świadczenia pieniężnego na kontynuowanie nauki

 • UCHWAŁA NR XLVIII/314/2018

  2018-07-03 12:05:35

  UCHWAŁA NR XLVIII/314/2018 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krynkach za rok 2017