Lista aktualności

 • UCHWAŁA NR XXXIII/225/2017

  2017-06-19 13:05:49

  UCHWAŁA NR XXXIII/225/2017 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Sokólski w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • UCHWAŁA NR XXXIII/224/2017

  2017-06-19 12:54:03

  UCHWAŁA NR XXXIII/224/2017 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie sokólskim na lata 2014-2020

 • UCHWAŁA NR XXXII/223/2017

  2017-06-07 15:16:05

  UCHWAŁA NR XXXII/223/2017 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2017

 • UCHWAŁA NR XXXII/222/2017

  2017-06-07 15:10:44

  UCHWAŁA NR XXXII/222/2017 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2017 – 2028

 • UCHWAŁA NR XXXII/221/2017

  2017-06-07 15:08:35

  UCHWAŁA NR XXXII/221/2017 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 24 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez powiatowe jednostki budżetowe, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty