Lista aktualności

 • UCHWAŁA NR XLVI/300/2018

  2018-05-09 11:15:21

  UCHWAŁA NR XLVI/300/2018 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018

 • UCHWAŁA NR XLVI/299/2018

  2018-05-09 11:13:11

  UCHWAŁA NR XLVI/299/2018 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2018-2033

 • UCHWAŁA NR XLVI/298/2018

  2018-05-09 11:11:06

  UCHWAŁA NR XLVI/298/2018 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Sokólskiego oraz na Zarząd Powiatu Sokólskiego

 • UCHWAŁA NR XLVI/297/2018

  2018-05-09 11:08:43

  UCHWAŁA NR XLVI/297/2018 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski

 • UCHWAŁA NR XLVI/296/2018

  2018-05-09 10:42:24

  UCHWAŁA NR XLVI/296/2018 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Krynkach