INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD NR OŚA-V.6740.5.6.2017

INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6740.5.6.2017

Dnia 02 czerwca 2017 r. PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, zgłosiła zamiar budowy linii napowietrznej nN 0,4 kV na działkach o nr ewid. gruntów 78, 62/2, 65, 66, 133, 67, 73, 74, 138 w obrębie Nowinka, gm. Sidra.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2017-06-05

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2017-06-05