Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości (GKN)

Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości (GKN) (treść kart usług świadczonych przez Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości do pobrania w załączeniu w formacie pdf):
GKN-01 – KOORDYNACJA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
GKN-02 – ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH
GKN-03 – PRZYJMOWANIE OPERATÓW DO POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO
GKN-04 – OPATRYWANIE KLAUZULĄ DOKUMENTÓW OPRACOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ PRAC GEODEZYJNYCH
GKN-05 – UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO
GKN-06 – WYDAWANIE WYPISU/WYPISU I WYRYSU/WYRYSU Z OPERATU EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
GKN-07 – AKTUALIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
GKN-08 – WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O POSIADANIU GOSPODARSTWA ROLNEGO DO ZUS-u/KRUS-u
GKN-09 – ZWROT DZIAŁKI DOŻYWOTNIEGO UŻYTKOWANIA
GKN-10 – ZWROT DZIAŁKI GRUNTU POD ZABUDOWANIAMI
GKN-11 – GLEBOZNAWCZA KLASYFIKACJA GRUNTÓW
GKN-12 – WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ
GKN-13 - USTALENIE KIERUNKU I TERMINU ZAKOŃCZENIA REKULTYWACJI ORAZ UZNANIE REKULTYWACJI GRUNTÓW ZA ZAKOŃCZONĄ

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Leszek Stankiewicz, Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Data wytworzenia: 2016-12-14

Wprowadzający: Andrzej Staworko

Data modyfikacji: 2021-07-28

Opublikował: Andrzej Staworko

Data publikacji: 2016-12-14