INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.1.18.2024

Dnia 18 marca 2024r. Gmina Janów zgłosiła zamiar budowy kanalizacji deszczowej do odwadniania nowobudowanego kompleksu boisk w Janowie wraz ze szczelnym zbiornikiem na wody opadowe o pojemności 10 m3, na terenie obejmującym działkę o nr geodezyjnym 488/4, obręb Janów, gmina Janów. 

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Żuk

Data wytworzenia: 2024-03-18

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2024-03-19

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2024-03-19