Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Komunikacji i Dróg (KD)

Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Komunikacji i Dróg (KD) (treść kart usług świadczonych przez Wydział Komunikacji i Dróg do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

KD-1 - UZYSKANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ

KD-2 - WYDANIE PRAWA JAZDY

KD-3 - WYDANIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA JAZDY

KD-4 - PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI PRAWA JAZDY

KD-5 - PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA KIEROWANIE TRAMWAJEM

KD-6 - PRZEDŁUŻENIE ZEZWOLENIA NA KIEROWANIE POJAZDEM UPRZYWILEJOWANYM LUB PRZEWOŻĄCYM WARTOŚCI PIENIĘŻNE

KD-7 - PRZESŁANIE DOKUMENTÓW DO WORD

KD-8 - PRZYWRÓCENIE COFNIĘTEGO UPRAWNIENIA

KD-9 - ROZSZERZENIE ZEZWOLENIA NA KIEROWANIE POJAZDEM UPRZYWILEJOWANYM LUB PRZEWOŻĄCYM WARTOŚCI PIENIĘŻNE

KD-10 - WYMIANA KARTY MOTOROWEROWEJ

KD-11 - WPIS DO PRAWA JAZDY (KIEROWCY WYKONUJĄCY PRZEWÓZ DROGOWY)

KD-12 - WYDANIE POZWOLENIA NA KIEROWANIE TRAMWAJEM

KD-13 - WYDANIE POZWOLENIA NA KIEROWANIE TRAMWAJEM Z UWAGI NA ZMIANĘ DANYCH

KD-14 - WYDANIE PRAWA JAZDY Z UWAGI NA ZMIANĘ DANYCH

KD-15 - WYDANIE WTÓRNIKA POZWOLENIA NA KIEROWANIE TRAMWAJEM (UTRATA ZNISZCZENIE)

KD-16 - WYDANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY (UTRATA, ZNISZCZENIE)

KD-17 - WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH

KD-18 - WYDANIE ZEZWOLENIA NA KIEROWANIE POJAZDEM UPRZYWILEJOWANYM LUB PRZEWOŻĄCYM WARTOŚCI PIENIĘŻNE

KD-19 - WYMIANA PRAWA JAZDY WYDANEGO ZA GRANICĄ

KD-20 - WYMIANA STAREGO TYPU PRAWA JAZDY

KD-21 - WYMIANA WAŻNEGO KRAJOWEGO PRAWA JAZDY WYDANEGO ZA GRANICĄ

KD-22 - ZWROT PRAWA JAZDY ZATRZYMANEGO NA OKRES NIEPRZEKRACZAJĄCY ROKU

KD-23 - ZWROT PRAWA JAZDY ZATRZYMANEGO NA OKRES PRZEKRACZAJĄCY ROK

KD-24- REJESTRACJA POJAZDU NOWEGO ZAKUPIONEGO ZA GRANICĄ

KD-25 - REJESTRACJA POJAZDU UŻYWANEGO ZAKUPIONEGO W POLSCE

KD-26 - REJESTRACJA POJAZDU UŻYWANEGO SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY

KD-27- POWTÓRNA REJESTRACJA POJAZDU Z ZAGRANICY

KD-28- REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA

KD-29 - REJESTRACJA POJAZDU NOWEGO ZAKUPIONEGO W POLSCE

KD-30 - REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO

KD-31 - WYDANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO

KD-32 - WYDANIE WTÓRNIKA KARTY POJAZDU

KD-33 - WYDANIE WTÓRNIKA NALEPKI KONTROLNEJ NA SZYBĘ

KD-34 - WYDANIE WTÓRNIKA ZNAKÓW LEGALIZACYJNYCH

KD-35 - WYDANIE WTÓRNIKA TABLIC REJESTRACYJNYCH

KD-36 - DOKONANIE WPISU ADNOTACJI GAZ

KD-37 - DOKONANIE WPISU ADNOTACJI HAK, L, TAXI, VAT

KD-38 - CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU

KD-39 - WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY

KD-40 – WYDANIE WYPISÓW Z ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY

KD-41 – WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM

KD-42 - WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH SPECJALNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM

KD-43 – WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW DROGOWYCH NA POTRZEBY WŁASNE OSÓB LUB RZECZY

KD-44 – ZMIANA ZAŚWIADCZENIA NA PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE OSÓB LUB RZECZY

KD-45 – WYDANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB SAMOCHODEM OSOBOWYM LUB   POJAZDEM SAMOCHODOWYM OD 7 DO 9 OSÓB ŁĄCZNIE Z KIEROWCĄ

KD-46 – WYDANIE WYPISÓW Z LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB SAMOCHODEM OSOBOWYM LUB POJAZDEM SAMOCHODOWYM OD 7 DO 9 OSÓB ŁĄCZNIE Z KIEROWCĄ

KD-47 – WYDANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY

KD-48 – WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO KATEGORII II

KD-49 - WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO KATEGORII III

KD-50 – ZMIANA LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY (WYDANE PRZED 15.08.2013R.)

KD-51 – WYDANIE WYPISÓW Z LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY (WYDANE PRZED 15.08.2013R.)

KD-52 – WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY

KD-53 – ZATWIERDZENIE PROJEKTU CZASOWEJ LUB STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

KD-54 – USUWANIE POJAZDÓW Z DRÓG ORAZ PRZECHOWYWANIE NA PARKINGU STRZEŻONYM

KD-55 - ZBYCIE POJAZDU

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Nowak

Data wytworzenia: 2016-12-14

Wprowadzający: Marcin Słyż

Data modyfikacji: 2022-04-21

Opublikował: Marcin Słyż

Data publikacji: 2016-12-14