Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.7.3.2020

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego o wydaniu w dniu 8 grudnia 2020r. decyzji nr 2/20, znak: OŚA-V.6740.7.3.2020 Zarządowi Powiatu Sokólskiemu w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn „Budowa ulicy Miłej w Sokółce wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

Decyzja o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczy następujących nieruchomości:

Działki objęte inwestycją:

Gmina Sokółka:

Jednostka ewidencyjna 201108_4 Sokółka-miasto:

obręb ewidencyjny 0034 Sokółka: 2150/11, 2150/9, 2215, 4280;

obręb ewidencyjny 0334 M.Sokółka- Słojniki: 84/2, 53/6, 131/1;

Działki po podziale (pogrubione numery) przeznaczone pod inwestycję:

Gmina Sokółka:

Jednostka ewidencyjna 201108_4 Sokółka-miasto:

obręb ewidencyjny 0034 Sokółka: 2156/4 (z podziału działki 2156/1), 2156/7(z podziału działki 2156/2), 2157/6(z podziału działki 2157/2), 2157/8(z podziału działki 2157/4), 2158/4 (z podziału działki 2158/2), 2159/4(z podziału działki 2159/1), 2160/4
(z podziału działki 2160/2), 2161/2 (z podziału działki 2161), 2162/2 (z podziału działki 2162);

obręb ewidencyjny 0334 M.Sokółka- Słojniki: 53/14(z podziału działki 52/12), 53/17
(z podziału działki 53/7), 95/4(z podziału działki 95/3); (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf).

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Powiatu Sokólskiego Katarzyna Nowak

Data wytworzenia: 2020-12-18

Wprowadzający: Łukasz Mucuś

Data modyfikacji: 2020-12-21

Opublikował: Łukasz Mucuś

Data publikacji: 2020-12-21