INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.1.76.2022

Dnia 14 listopada 2022r. Gmina Sokółka zgłosiła zamiar zmiany trasy kanalizacji deszczowej od istniejącej studni w ul. Króla Zygmunta Starego, aż do projektowanej studni rozprężnej montowanej na istniejącym przewodzie kanalizacji deszczowej, Na sieci kanalizacji deszczowej projektuję się separator substancji ropopochodnych, zbiornik retencyjny oraz przepompownię na terenie obejmującym działki o nr geodezyjnym 3144/4 i 3258 obręb Sokółka, gmina Sokółka.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kowalewska

Data wytworzenia: 2022-11-14

Wprowadzający: Łukasz Mucuś

Data modyfikacji: 2022-11-15

Opublikował: Łukasz Mucuś

Data publikacji: 2022-11-15