GKN-II.661.3.2024.KC - Zebranie ws. scalenia - Kopciówka

Na podstawie art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów z dnia 26 marca 1982 roku (t.j. Dz.U.2023.1197), zwracam się z uprzejmą prośbą o zwołanie zebrania w dniu 27.06.2024r. (czwartek) o godz. 11:00 , właścicieli gruntów położonych w obrębie KOPCIÓWKA, jednostka ewidencyjna Suchowola-obszar wiejski. Celem zebrania, będzie omówienie:

  1. zasad wszczęcia postępowania scaleniowego w związku ze złożonymi wnioskami
    części właścicieli gruntów
  2. zakresu prac związanych z uzgodnieniami i przyjętymi kryteriami wyboru operacji a
    także prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym

Pełna treść zawiadomienia w załączeniu w formacie PDF.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Leszek Stankiewicz - Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Data wytworzenia: 2024-06-17

Wprowadzający: Andrzej Staworko

Data modyfikacji: 2024-06-17

Opublikował: Andrzej Staworko

Data publikacji: 2024-06-17