Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku BI.RUZ.4210.80.2022.AK

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku z dnia 06 października 2022r. znak: BI.RUZ.4210.80.2022.AK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia w części decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie z dnia 9 czerwca 2022 r., znak: BI.RUZ.4210.31.220.TG oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. budowa rowu kolejowego dot. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka – Geniusze (S)" i "Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 na odcinku Bufałowo Wschód –  Bufałowo (S)".

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Jadeszko

Data wytworzenia: 2022-10-06

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2022-10-11

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2022-10-11