Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.7.3.2022

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.7.3.2022 z dnia 24 października 2022r. w sprawie wszczęcia na wniosek Wójta Gminy Kuźnica postępowania dotyczącego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej Nr 103653B w m. Klimówka" z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczy następujących nieruchomości:

I. Działki objęte inwestycją stanowiące pas drogi gminnej nr 1036538:
1. Gmina Kuźnica - jednostka ewidencyjna 201105_2 Kuźnica:

  • Obręb 0009 Klimówka, działki o nr ewidencyjnym: 95,96/1.

II. Działki przewidziane do włączenia w pas drogi gminnej Nr 1036538:
1. Gmina Kuźnica - jednostka ewidencyjna 201105_2 gmina Kuźnica:

  • Obręb 0009 Klimówka, działki o nr ewidencyjnych: 41/4 (z podziału działki 41/2), 42/6 (z podziału działki 42/2), 42/3 (z podziału działki 42/1),37/7 (z podziału działki 37/3), 37/9 (z podziału działki 37/4), 43/3 (z podziału działki 43/1), 62/2 (z podziału działki 62), 61/2 (z podziału działki 61), 60/1 (z podziału działki 60), 59/3 (z podziału działki 59/1), 58/1 (z podziału działki 58), 56/3 (z podziału działki 56/1), 53/1 (z podziału działki 53), 52/3 (z podziału działki 52/1), 52/5 (z podziału działki 52/2), 54/4 (z podziału działki 54/2),49/2 (z podziału działki 49), 48/6 (z podziału działki 48/2), 47/4 (z podziału działki 47/2), 46/4 (z podziału działki 46/2), 45/4 (z podziału działki 45/2), 26/11 (z podziału działki 26/2), 19/6 (z podziału działki 19/4), 18/9 (z podziału działki 18), 17/3 (z podziału działki 17/1).

 III. Działki, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie dla realizacji inwestycji:
1. Gmina Kuźnica - jednostka ewidencyjna 201105_2 gmina Kuźnica:

  • w zakresie przebudowy napowietrznej sieci energetycznej nN:

Obręb 0009 Klimówka, działki o nr ewidencyjnych: 41/1,42/4, 59/2, 56/2;

  • w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej:

Obręb 0009 Klimówka, działka o nr ewidencyjnym: 62/1;

  • w zakresie wykonania rowu:

Obręb 0009 Klimówka, działka o nr ewidencyjnym: 91/3;

  • w zakresie oczyszczenie/umocnienie istniejącego dna i skarp rowu:

Obręb 0009 Klimówka, działki o nr ewidencyjnych: 49/1, 51, 50, 47/1,45/1,26/7;

  • przebudowa skrzyżowania w zakresie wlotów drogi gminnej

Obręb 0009 Klimówka, działka o nr ewidencyjnym: 91/3;

  • w zakresie podsypania kruszywem zjazdów:

Obręb 0009 Klimówka, działki o nr ewidencyjnych: 37/1,48/5,47/3,46/3 (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Białomyzy

Data wytworzenia: 2022-10-24

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2022-10-24

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2022-10-24