Obwieszczenie - zawiadomienie GKN-III.6620.15.28.2018.IB

Na podstawie art. 36  ustawy z 14 czerwca 1960 roku — Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U.2022.2000, dalej jako k.p.a.) Starosta Sokólski zawiadamia, że postępowanie administracyjne dotyczące zarzutów do przebiegu granic działek nr 231, 232, 245, 247, 259 i 261 położonych w obrębie MIELESZKOWCE PAWŁOWICKIE jednostka ewidencyjna Kuźnica — nie może być załatwione w terminie przewidzianym w piśmie z dnia 27 sierpnia 2021 roku z uwagi na konieczność ponownej weryfikacji dokumentacji geodezyjnej oraz na obszerny materiał dowodowy i potrzebę analizy.
Przewidywany nowy termin załatwienia ww. sprawy to 29 grudnia 2023 roku.

Pełna treść zawiadomienia do pobrania w formacie PDF.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Leszek Stankiewicz — Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomosci

Data wytworzenia: 2023-06-29

Wprowadzający: Andrzej Staworko

Data modyfikacji: 2023-06-30

Opublikował: Andrzej Staworko

Data publikacji: 2023-06-30