GKN-III.6620.17.1.2019.MK - Informacja o rozpoczęciu modernizacji EGiB - gm. Sokółka

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją.
Stosownie do art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r., poz. 725 z późn. zm.) informuję, że w oparciu o dane i materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz pozyskane i opracowane w ramach realizacji umowy, rozpoczęte zostały prace geodezyjne mające na celu modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków 62 obrębów ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej Sokółka - obszar wiejski w zakresie danych ewidencyjnych dotyczących gruntów, budynków i lokali, na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r., poz. 393).

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Rećko - Starosta Sokólski

Data wytworzenia: 2019-10-10

Wprowadzający: Andrzej Staworko

Data modyfikacji: 2019-10-10

Opublikował: Andrzej Staworko

Data publikacji: 2019-10-10