Zawiadomienie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku znak: R.5140.138.2022.KN

Zawiadomienie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dnia 26 lipca 2022r. znak: R.5140.138.2022.KN o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa podlaskiego kapliczki na cmentarzu przykościelnym Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Białostockiej, gm. Dąbrowa Białostocka, pow. sokólski, usytuowanej na działce o nr ewidencyjnym: 338/4, obręb 201101_4.0001 Dąbrowa Białostocka, gmina Dąbrowa Białostocka, pow. sokólski, identyfikator działki 201101_4.0001.338/4 (treść zawiadomienia do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Niedźwiedzka

Data wytworzenia: 2022-07-26

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2022-07-28

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2022-07-28