Informacja o wydaniu decyzji OŚA-I.604.62.2021.EŁ

Starosta Sokólskie informuje, że w dniu 26 października 2021r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚA-I.604.62.2021.EŁ, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla obiektu Bachmackie - Kopciówka, gmina Suchowola, powiat sokólski, województwo podlaskie.

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16 – 100 Sokółka, pokój Nr 57 (Wydział Ochrony Środowiska i Architektury).

Treść decyzji udostępniono w dniu 26 października 2021r. na okres 14 dni.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Białomyzy

Data wytworzenia: 2021-10-26

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2021-10-26

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2021-10-26