Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku znak: BI.ZUZ.2.48.47.2023.PB

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku z dnia 28 listopada 2023r. znak: BI.ZUZ.2.48.47.2023.PB zawierające informacje dotyczące wylotów zlokalizowanych na terenie Gminy Krynki, którymi mogą być odprowadzane wody opadowe lub roztopowe do wód lub wprowadzane ścieki do wód (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf).  

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Aleksiejuk

Data wytworzenia: 2023-11-28

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2023-12-07

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2023-12-04