Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.1.33.2024

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego o wydaniu w dniu 26 kwietnia 2024 r. decyzji nr 96/24 , znak: OŚA-V.6740.1.33.2024 o pozwoleniu na budowę dwóch budynków inwentarskich (kurników o łącznej obsadzie 347,2DJP)

Parametry budynku (kurnika nr 1):

 • powierzchnia zabudowy – 2459,04 m2,
 • powierzchnia użytkowa – 2340,00 m2,
 • kubatura – 14730,00 m3 ,

Parametry budynku (kurnika nr 2):

 • powierzchnia zabudowy – 2459,04 m2,
 • powierzchnia użytkowa – 2340,00 m2
 • kubatura – 14730,00 m3

połączonych budynkiem techniczno – socjalnym o projektowanej: powierzchni zabudowy – 40,00 m2, powierzchni użytkowej – 33,86 m2, kubaturze – 70,00 m3,

wraz z infrastrukturą towarzyszącą: 

 • budowie czterech naziemnych zbiorników na gaz propan o poj. 6,7 m3 każdy,
 • budowie pięciu szczelnych bezodpływowych podziemnych zbiorników na popłuczyny
  o poj. 10 m3 każdy,
 • budowie zbiornika na ścieki sanitarne o poj. 9,7 m3,
 • budowie dwóch baterii silosów paszowych, z których każda bateria składa się z dwóch silosów paszowych o ładowności 25 ton,
 • budowie szczelnego zamykanego prefabrykowanego kontenera na padłe ptaki
  o ładowności 1,2 t,
 • budowie utwardzonych nawierzchni o pow. 783,00 m2.

kategoria obiektu budowlanego – II, VIII.

Lokalizacja inwestycji – działka o nr geod. 55/6, obręb 0028 Szczuki, gmina Janów.

Rodzaj zabudowy – zabudowa zagrodowa (treść obwieszczenia i decyzji do pobrania w załączeniu w formacie pdf).

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kowalewska

Data wytworzenia: 2024-04-26

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2024-04-26

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2024-04-26