INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6740.5.20.2017

INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6740.5.20.2017

Dnia 12 października 2017 r. PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, zgłosiła zamiar przebudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nn 0,4 kV oraz budowy przyłączy niskiego napięcia nn 0,4 kV na działkach o nr ewid. gruntów 303/4, 144/2, 143, 142/3, 142/2, 142/1, 141/4, 141/3, 141/1, 139, 136/4, 136/1, 135/4, 134, 127/2, 129, 326, 128, 303/3, 135/1, 137/1, 137/2, 310, 150/3, 154/2, 302, 320, 206/3 obręb Horczaki, gm. Szudziałowo.

Termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5 – ustawy Prawo Budowlane minął dnia 03 listopada 2017 r.

Organ nie wniósł sprzeciwu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2017-10-16

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2017-11-07

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2017-10-16