INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.10.8.2020

Dnia 18 czerwca 2020r. Gmina Dąbrowa Białostocka, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka zgłosiła budowę sieci wodociągowej rozdzielczej, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym działkę o nr geodezyjnym 317/61  w obrębie miejscowości Dąbrowa Białostocka, gmina Dąbrowa Białostocka.

Termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - ustawy Prawo budowlane minął dnia 10 lipca 2020r.

Organ nie wniósł sprzeciwu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Wnukowski

Data wytworzenia: 2020-06-19

Wprowadzający: Łukasz Mucuś

Data modyfikacji: 2020-07-27

Opublikował: Łukasz Mucuś

Data publikacji: 2020-06-19