INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.54.2019

Dnia 15 lutego 2019r .PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin zgłosiła budowę elektroenergetycznej kablowej linii nN 0,4kV typu YAKXs 4x120mm²      na odcinku AB o dł. trasowej 845m wraz z przyłączami i wyniesieniem układów pomiarowych do złącz kablowych na działkach o nr geod. 82/1, 83/4, 83/5, 83/7, 87/1, 87/2, 150, 162/2,   obręb Słójka, gmina Szudziałowo.

Termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - Prawo budowlane minął dnia 11 marca 2019r.

Organ nie wniósł sprzeciwu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Wnukowski

Data wytworzenia: 2019-02-19

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2019-03-12

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2019-02-19