INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.10.1.2020

Dnia 10 stycznia 2020r. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Grabarska 21A, 20 – 340 Lublin zgłosiła budowę linii napowietrznej i kablowej nN 0,4kV, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym działki o nr geodezyjnych 114/1, 115/1, 115/2, 146/4, 146/3, 147, 148, 149/1, 149/3, 149/4, 150/6, 150/7, 150/5, 151/1, 338/2, 163, 164/3, 164/4, 162, 161/2, 338/1, 356, 344 w obrębie miejscowości Przystawka, gmina Janów.

Termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - ustawy Prawo budowlane minął dnia 31 stycznia 2020r.

Organ nie wniósł sprzeciwu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Wnukowski

Data wytworzenia: 2020-01-10

Wprowadzający: Łukasz Mucuś

Data modyfikacji: 2020-03-03

Opublikował: Łukasz Mucuś

Data publikacji: 2020-01-13