Informacja o wszczęciu postępowania OŚA-V.6740.1.305.2021

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z póżn. zm.), Starosta Sokólski informuje o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 18 sierpnia 2021r., złożony przez P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa. Postępowanie dotyczy pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr SKL4470A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze geodezyjnym 61, obręb Smolanka, gmina Sokółka.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kowalewska

Data wytworzenia: 2021-08-20

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2021-08-20

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2021-08-20