Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.1.12.2024

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego o wydaniu w dniu 23 lutego 2024r. decyzji nr 35/24, znak: OŚA-V.6740.1.12.2024, o pozwoleniu na:

rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku inwentarskiego – obory wolnostanowiskowej – rusztowej do docelowej obsady 150 DJP

  • powierzchni zabudowy – rozbudowy 740,60 m2 (po rozbudowie 1959,10 m2),

  • powierzchni użytkowej – 677,82 m2 (po rozbudowie 1793,02 m2),

  • kubaturze 5877,80 m3 (po rozbudowie 13854,30 m3)

z zapleczem technicznym i wewnętrznym zestawem zbiorników na gnojowicę o projektowanej pojemności użytkowej 1029,00 m3 oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną;

Kategoria obiektu budowlanego: II.

Lokalizacja inwestycji: działka o nr geod. 157 obręb 0001 Bachmackie, gmina Suchowola.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kowalewska

Data wytworzenia: 2024-02-23

Wprowadzający: Łukasz Mucuś

Data modyfikacji: 2024-02-23

Opublikował: Łukasz Mucuś

Data publikacji: 2024-02-23