INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6740.5.23.2017

INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6740.5.23.2017

Dnia 13 listopada 2017 r. PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, zgłosiła zamiar budowy linii napowietrznej nN 0,4 kV na działkach o nr ewid. gruntów 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 obręb Szaciłówka, gm. Korycin.

Termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5- ustawy Prawo budowlane minął dnia 5 grudnia 2017r.

Organ nie wniósł sprzeciwu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Gudalewski

Data wytworzenia: 2017-11-15

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2017-12-06

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2017-11-15