Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie znak: BI.ZUZ.1.421.5.7.1.2019.ZW

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Państwoowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 25 kwietnia 2019r., znak BI.ZUZ.1.421.5.7.1.2019.ZW o postanowieniu prostującym oczywistą omyłkę w decyzji Starosty Sokólskiego znak: OŚA-I.6341.50.2017.EC z dnia 23 listopada 2017r. udzielającej Gminie Dąbrowa Białostocka pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania pn. „Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 103525B Jaczno – Grzebienie, gm. Dąbrowa Białostocka”. (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Straszyńska

Data wytworzenia: 2019-04-25

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2019-04-26

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2019-04-26