Zawiadomienie - GKN-II.6622.4.2023.KC

Na podstawie art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2023. 775, z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. - o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. 2022.140) zawiadamiam, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 1258 o powierzchni 15,80 ha i działka ewidencyjna Nr 1262 o powierzchni 3,46 ha położonej w obrębie Suchowola, jednostka ewidencyjna Suchowola-miasto, powiat sokólski organ zakończył postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego, który daje podstawę do wydania stosownej decyzji.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Leszek Stankiewicz — Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i NIeruchomości

Data wytworzenia: 2024-02-28

Wprowadzający: Andrzej Staworko

Data modyfikacji: 2024-02-29

Opublikował: Andrzej Staworko

Data publikacji: 2024-02-29