Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego znak: AB-II.7840.4.2.2022.ED

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego znak: AB-II.7840.4.2.2022.ED z dnia 02 sierpnia 2022r. o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 13 lipca 2022 r., znak: AB-Il.7840.4.2.2022.ED, uchylającej decyzję Starosty Sokólskiego z 27 maja 2022 r., znak: OŚA- V.67401.419.2021 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dwóch kurników z zapleczem o łącznej obsadzie 312 DJP ( ... ) na działkach o nr ewid. gr. 104/1 i 104/2 obręb Białousy, gm. Janów, powiat sokólski i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, dla której Wójt Gminy Janów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z 19 kwietnia 2019 r., znak: OŚ.6220.8.2018 (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf).

 

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Magda Leonowicz

Data wytworzenia: 2022-08-02

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2022-08-09

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2022-08-09