Wydział Spraw Społecznych

Wnioski do pobrania - Wydział Spraw Społecznych

Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego (pliki w formacie doc i pdf),

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej (pliki w formacie doc i pdf),

Klauzula informacyjna - pomoc zdrowotna (pliki w formacie doc i pdf),

Klauzula informacyjna- konkurs na dyrektora (pliki w formacie doc i pdf),

Wniosek o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego (pliki w formacie doc i pdf),

Klauzula informacyjna - Stypendium Starosty (pliki w formacie doc i pdf),

Wniosek o przyznanie stypendium (pliki w formacie doc i pdf),

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Sokólski (pliki w formacie doc i pdf),

Zgłoszenie zmian w ewidencji szkół i placówek niepublicznych (pliki w formacie doc i pdf),

Informacja o warunkach lokalowych (pliki w formacie doc i pdf),

Informacje dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora (pliki w formacie doc i pdf),

Dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (pliki w formacie doc i pdf),

Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art.14 ust. 3 Prawo oświatowe (pliki w formacie doc i pdf),

Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby - nagrody Starosty Sokólskiego (pliki w formacie doc i pdf),

Wniosek o przyznanie nagrody Starosty Sokólskiego (pliki w formacie doc i pdf),

Klauzula informacyjna - nauczanie indywidualne (plik w formacie doc i pdf),

Wniosek rodzica (prawnego opiekuna) o organizację dziecku zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (pliki w formacie doc i pdf),

Oświadczenie o prawie do pochowania (plik w formacie doc i pdf),

Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok (plik w formacie doc i pdf),

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Sokólskiego- przedstawiciel reprezentujący (plik w formacie doc i pdf),

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Sokólskiego - Zarząd (plik w formacie doc i pdf),

Wniosek o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie  stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Wniosek o wyciąg z ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie  stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 

Załączniki

Metryka strony

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Nowak

Data wytworzenia: 2016-12-16

Wprowadzający: Magdalena Świrydowicz

Modyfikujący: Magdalena Świrydowicz

Data modyfikacji: 2020-03-16

Opublikował: Magdalena Świrydowicz

Data publikacji: 2016-12-16

Rejestr zmian