INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6740.4.2.2018.PŻ

Dnia 11 stycznia 2018 r. PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, zgłosiła zamiar budowy linii napowietrznej nN 0,4 kV wraz ze słupami energetycznymi na działkach o nr ewid. gruntów 91/3, 95, 96/1, 53, 52/1, 52/2 obręb Klimówka, gm. Kuźnica.

Termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5- ustawy Prawo budowlane minął dnia 31 stycznia 2018r.

Organ nie wniósł sprzeciwu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2018-01-15

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2018-02-02

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2018-01-15