Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.1.48.2024

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego o wydaniu w dniu 02 kwietnia 2024 r. decyzji nr 68/24 , znak: OŚA-V.6740.1.48.2024 zmieniającej decyzję znak OŚA-V.6740.1.252.2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r. o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 1.0 MW wraz z infrastrukturą techniczną w tym kontenerową stacją transformatorową na działce o nr geod. 307/1, obręb Ostrów Południowy, gmina Krynki w zakresie:

zmiany charakterystycznych parametrów obiektu tj. zmiany: ilości paneli z 1760 sztuk na 782 sztuk, ilości inwerterów z 5 sztuk na 2 sztuki, mocy pojedynczego panelu z 370 W na 575 W, sumarycznej mocy paneli z 651,2 kW na 449,65 kW, wymiarów stacji transformatorowej z 4,76 m x 2,66 m na 4,6 m x 2,55 m, wysokości konstrukcji ponad terenem z 213 cm na 263,4 cm (treść obwieszczenia i decyzji do pobrania w załączeniu w formacie pdf).

 

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kowalewska

Data wytworzenia: 2024-04-02

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2024-04-02

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2024-04-02