INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6740.4.10.2018

Dnia 27 czerwca 2018r. Gmina Suchowola, Pl. Kosciuszki 5, 16-150 Suchowola zgłosiła zamiar budowy sieci energetycznej nN kablowej oraz kanału technologicznego na działkach 527/6, 527/4, 529/4, 527/1, 529/6, 975/2, 975/1 obręb Suchowola, gm. Suchowola.

Termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5- ustawy Prawo budowlane minął dnia 19 lipca 2018r.

Organ nie wniósł sprzeciwu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2018-06-29

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2018-07-19

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2018-06-29