Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Augustowie znak: BI.ZUZ.1.4210.3.25.2.2022.AW

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Augustowie z dnia 27 maja 2022r., znak: BI.ZUZ.1.4210.3.25.2.2022.AW o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

  1. Wykonanie urządzeń wodnych:
  2. rowów drogowych wraz z przepustami oraz rowami krytymi w postaci rurociągów, zlokalizowanych na dz. o nr geod.: 142/2, 142/1, 141, 140, 139, 134/1, 133, 121, 98, 89/2, 121, 90, 88, 117, 121, 132, 85, 83/2, 82, 139, 134/1, 135, 83/3, 80, obręb Zagórze, gmina Korycin; 189, 188, 172, 161, 160, 175, 186, 185/2, 173, 169, 168, 187, 181, obręb Wysokie, gmina Korycin; 499, 489, 485/2, 161, 160, 175, 484, 483/2, 482/1, 481/1, 480, 479, 478, 473, 472, 437, 438, 436, 435, 434, 432, 400, 487, 469, 407, 405, 404, 403/1, 402, 401/1, 399, 439, 441, 377/2, 378/2, 439, 379/2, 471, 365, 364, 406, 363, 403/2, obręb Skindzierz, gmina Korycin; 122, 123/2, 123/1, 121, 73/1, 74, 76, 74/1, 75/1, 8/2, 4/1, 70/3, obręb Dryga, gmina Suchowola; 223, 224, 225/3, 225/2, 225/4, 263/2, 198, 171, 256/1, 136/1, 257, 167/3, 258, 137/1, 18, 642, 43, 13/1, 650, 1, 226/2, 197, 172, 133/1, 44, 17, 16, 15, 170, 261/2, 199, 18, 19, 20, 21, 140, 228/2, 227/2, 236/2, 165/1, 169/1, obręb Chodorówka Nowa, gmina Suchowola;  148/3, 148/2, 148/1, 142 obręb Krzywa, gmina Suchowola; 1925, 1926, 1893, 1876, 1857, 1858, 1851, 1833, 1722, 1720, 1719, 1718, 2607, 1700/3, 1639, 1640, 1600, 1601, 1604/1, 1603/1, 1588, 1587, 1567, 1533, 1534, 1535, 2594, 1485, 1486, 1488, 1489, 1481/2, 1490, 1422, 1893, 1876, 1851, 1831, 1722, 1718, 2607, 1700/3, 1698, 1673, 1639, 1640, 1641, 1658, 1603/1, 1568, 1567, 1552, 1534, 1535, 1481/2, 1490, 1491/2, 1423, 1894, 1892, 1909, 1927, 2607, 1694, 1693, 1692, 2607, 1716, 1721, 1715, 1717, 1699, 1674, 1689, 1697, 1700/2, 1673, 1599, 1607/1, 1638, 1642, 1641, 1567, 1566, 1534, 1507/2, 1480, 1479, 1508/2, 1536/1, 1532, 1536/2, 1428/2, 1491/1, 1427, 1426, 1425, 1424/2, 1046/2, 1714, 1585, 1586, 2594, 1484/2, 1484/1, obręb Suchowola, gmina Suchowola; 246/1, 243, 242, 359, 238, 236/2, 236/3, 366, 228, 227, 352/2, 90, 243, 357/2, 242, 230/1, 357/2, 235, obręb Głęboczyzna, gmina Suchowola; 199, 201, 163/2, obręb Grymiaczki, gmina Suchowola; 214, 213, 335, 82, 83/3, 83/2, 88, 89/2, 83/2, 85, 338, 339, 340, 341, 192, 336, 373/1 obręb Kumiała, gmina Korycin; 57, 54/3, obręb Poświętne, gmina Suchowola; 148/3, obręb Krzywka, gmina Suchowola;
  3. zbiorników wodnych na działkach o nr geod.: 336, 337, 142/1, 142/2, obręb Kumiała, gmina Korycin; 121, 161, 89/2, obręb Zagórze, gmina Korycin; 472, 437, obręb Skindzierz, gmina Korycin; 73/1, 74/1, obręb Dryga, gmina Suchowola; 133/1, 1, obręb Chodorówka Nowa, gmina Suchowola; 147, obręb Krzywa, gmina Suchowola; 1893, 1892, 1587, 1488, 1486, 1485, 228, obręb Suchowola, gmina Suchowola;
  4. wylotów kanalizacji deszczowej na działkach o nr geod.: 98, 121, 89/2, 82, 88, 132, 133, 197, 172, obręb Zagórze, gmina Korycin; 168, 161, 172, 173, obręb Wysokie, gmina Korycin; 436, 437, 438, 472, 489, 487, 485/2, 379/2, 439, 435, 399, 469, obręb Skindzierz, gmina Korycin; 136/1, 167/3, 1, 224, 169/1, 133/1, 224, 197, 137/1, 17, 198, 171, 112, 140, 20, 15, 13/1, 18, 172, obręb Chodorówka Nowa, gmina Suchowola; 148/3, 147, 142, obręb Krzywa, gmina Suchowola; 1552, 1427, 1428/2, 1689, 1893, 1718, 2607, 1641, 1600, 1587, 1567, 1535, 1486, 1925, 1926, 1857, 1714, 2607, 1716, 1717, 1718, 1700/3, 1719, 1721, 1693, 1721, 1698, 1697, 1673, 1674, 1485, 1488, 1489, 1481/2, 1490, 1428/2, 1422, 1425, 1424/2, 1423, 1424/1, 1926, obręb Suchowola, gmina Suchowola; 90, 199, obręb Grymiaczki, gmina Suchowola; 70/3, 73/1, 74/1, 8/2, 122, 121, 76, 4/1, 8/1, obręb Dryga, gmina Suchowola; 1876, 1587, 1488, 1893, 1857, 2607, 1718, 1641 obręb Suchowola, gmina Suchowola; 228, 246/1, 230/1, 359, 238, 228, 227, 366 obręb Głęboczyzna, gmina Suchowola; 336,192, 335, obręb, Kumiała, gmina Suchowola; 
  5. Wykonanie likwidacji urządzeń wodnych:
  6. rowów drogowych wraz z przepustami zlokalizowanych na dz. o nr geod.: 1721, 1719, 1718, 2607, 1717, 1689, 1588, 1601, 1508/2, 1428/2, 1490, 1481/2, 1427, 1909, 1926, obręb Suchowola, gmina Suchowola; 359, 238, 366, 230/1, obręb Głęboczyzna, gmina Suchowola; 199, obręb Grymiaczki, gmina Suchowola; 76, 70/3, 73/1, 8/2, obręb Dryga, Suchowola; 89/2, obręb Zagórze, gmina Korycin; 335, obręb Kumiała, gmina Korycin
  7. Usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych poprzez wyloty kanalizacji deszczowej do wód i urządzeń wodnych z projektowanej obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8, w km 3+287 – 18+660 (Treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

 

 

 

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Zbigniew Wielgat

Data wytworzenia: 2022-05-27

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2022-05-31

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2022-05-31