OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO o znaku: AB-II.7821.16.2017.UŁ z dnia 18 maja 2017r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO o znaku: AB-II.7821.16.2017.UŁ z dnia 18 maja 2017r. o uchyleniu w całości i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji decyzji Starosty Sokólskiego z dnia 30 marca 2017r., Nr 4/2017, znak: OŚA-V.6740.4.2.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejpolegajacej na budowie ul. K. Putry - drogi gminnej w Sokółce wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Z up. Wojewody Podlaskiego Elżbieta Borejszo-Zielik Kierownik Oddziału w Wydziale Architektury i Budownictwa

Data wytworzenia: 2017-05-18

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2017-05-23

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2017-05-23