INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.1.10.2021

Dnia 3 lutego 2021r. PGE Dystrybucja S.A. zgłosiła zamiar budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym działki o nr geodezyjnym 1170, 85/21, 91/47, 90/5, 642/7, 317/9, 317/61 obręb Dąbrowa Białostocka, gmina Dąbrowa Białostocka.

Termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - ustawy Prawo budowlane minął dnia 25 lutego 2021r.

Organ nie wniósł sprzeciwu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kowalewska

Data wytworzenia: 2021-02-05

Wprowadzający: Łukasz Mucuś

Data modyfikacji: 2021-10-12

Opublikował: Łukasz Mucuś

Data publikacji: 2021-02-05