Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku BI.ZUZ.2.4210.301.2022.KD

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku z dnia 20 października 2022r. znak: BI.ZUZ.2.4210.301.2022.KD o udzieleniu Gminie Kuźnica pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów przydrożnych wraz z przepustami w ich przebiegu pod zjazdami z drogi gminnej w miejscowości Czuprynowo, rozbiórkę przepustów pod koroną drogi gminnej (w km 0 + 266,70 i w km 1+248,60) oraz wykonania przepustów pod koroną drogi gminnej (w km 0+266,70, w km 0+800,00 i w km 1+248,60) na działkach nr geod. 1/1, 12, 130, 152 obręb Parczowce oraz 155/2, 338/2, 339, 340, 341, 342/1, 343, 344/2, 348, 349, 350, 351/7, 351/8, 352, 378/1, 378/3, 379, 380 obręb Czuprynowo, gm. Kuźnica, pow. sokólski, woj. podlaskie, w ramach inwestycji pn. "Przebudowa z rozbudową drogi gminnej od km 0+000,00 do km 1+485,00 w m. Czuprynowo (obręb Czuprynowo, Parczowce)".

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Aleksiejuk

Data wytworzenia: 2022-10-20

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2022-10-24

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2022-10-24