INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.1.84.2021

Dnia 20 grudnia 2021r. Gmina Sokółka zgłosiła zamiar budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej nN-0,4kV-AsXSn 2x25mm2 (oświetleniowej) wraz z słupami-1kpl. w m. Moczalnia Nowa, gmina Sokółka, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym działki o nr geodezyjnym 2 i 9, obręb Moczalnia Nowa, gmina Sokółka.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kowalewska

Data wytworzenia: 2021-12-20

Wprowadzający: Łukasz Mucuś

Data modyfikacji: 2021-12-21

Opublikował: Łukasz Mucuś

Data publikacji: 2021-12-21