INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.538.2018

W dniu 2 lipca 2018r. Gmina Sokółka, Pl. Kościuszki 1, 16-100 Sokółka zgłosiła zamiar budowy elementu sieci kanalizacyjnej odwadniajacej grunt- drenaż wraz z przepompownią przy budynku komunalnym i socjalnym w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej na działkach nr geod. 3107/34, 3107/35, 3107/37 i 3107/38 obręb Sokółka, gm. Sokółka.

 

Termin, o którym mowa w art.30 ust. 5 minął 17 sierpnia 2018r.

Organ nie wniósł sprzeciwu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2018-07-11

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2018-08-20

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2018-07-11