Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku znak: BI.ZUZ.2.4210.94.2023.EK

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku z dnia 14 września 2023 r. znak: BI.ZUZ.2.4210.94.2023.EK, o udzieleniu Zarządowi Powiatu Sokólskiego pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektu mostowego tj. wykonania mostu nad rzeką Nietupa, na roboty w wodach, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i stanu wód podziemnych poza granicami nieruchomości gruntowej, na której są prowadzone te roboty, w tym polegające na rozbiórce przepustów na rzece Nietupa oraz wykonaniu ujścia rowów do rzeki Nietupa i umocnienia skarp i dna rzeki narzutem kamiennym, wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów z przepustami w ich przebiegu, przebudowę rowów, w tym poprzez wykonanie przepustów w ich przebiegu, na działkach o nr geod. 176/10, 114, 30, 175, 176/1 obręb Nietupa, gmina Krynki oraz 42, 54, 55, 56, 57 obręb Szaciły, gmina Krynki, powiat sokólski, woj. podlaskie (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf).  

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Aleksiejuk

Data wytworzenia: 2023-09-14

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2023-09-19

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2023-09-19