Informacja o wyłożeniu modernizacji EGiB (gm. Janów, Korycin, Sidra)

Starosta Sokólski informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce, przy ul. Piłsudskiego 8, pok. 30 (przy Sali konferencyjnej) w terminie od 07 grudnia 2022 r. do 28 grudnia 2022 r. (w dni robocze) w godzinach od 8:00 do 15:00 zostaną wyłożone do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekty operatu opisowo — kartograficznego, opracowane w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków:
jednostki ewidencyjnej Janów obejmującej 33 obręby ewidencyjne, powiat sokólski, województwo podlaskie,
jednostki ewidencyjnej Korycin obejmującej 33 obręby ewidencyjne, powiat sokólski, województwo podlaskie,
jednostki ewidencyjnej Sidra obejmującej 29 obrębów ewidencyjnych, powiat sokólski, województwo podlaskie.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Leszek Stankiewicz — Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Data wytworzenia: 2022-11-18

Wprowadzający: Andrzej Staworko

Data modyfikacji: 2022-11-22

Opublikował: Andrzej Staworko

Data publikacji: 2022-11-22