Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie znak: BI.ZUZ.1.4210.4.27.3.2023.KMP

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Augustowie z dnia 13 lutego 2024r. znak: BI.ZUZ.1.4210.4.27.4.2023.KMP o wszczęciu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z aktami w sprawie udzielenia Gminie Nowy Dwór pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne – pobór wód podziemnych z ujęcia na działce nr 1156/4, obręb Nowy Dwór oraz wprowadzanie ścieków przemysłowych ze stacji uzdatniania wody do rowu na działce nr 1163, obręb Nowy Dwór, gm. Nowy Dwór, pow. sokólski (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf).  

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Edyta Borzyszkowska

Data wytworzenia: 2024-02-13

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2024-02-16

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2024-02-16