Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie znak: BI.RUZ.4210.82.2021.MK

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Białymstoku o wydaniu decyzji z dnia 01.12.2021r., znak: BI.RUZ.4210.82.2021.MK, mocą której udzielono Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, wykonanie urządzeń wodnych, usługę wodną oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów w ramach zadania pn. "Projekt i Budowa drogi 519 na odcinku Kuźnica - węzeł Sokółka Północ (z węzłem)".

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Jadeszko

Data wytworzenia: 2021-12-01

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2021-12-09

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2021-12-09