Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku znak: WPN.6320.2.2022.EW

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 18 października 2022r. znak: WPN.6320.2.2022.EW o zamiarze oraz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku:   

  • z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Knyszyńska PLB200003,
  • z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006, zmienionego Zarządzeniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 4 lutego 2020 r. oraz z dnia 1 kwietnia 2022 ,
  • nr 21/2013 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnego Nurca PLB200004,
  • nr 22/2013 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnego Nurca PLH200021, zmienionego Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 5 grudnia 2018r. (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf).

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Czołpik

Data wytworzenia: 2022-10-18

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2022-10-19

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2022-10-18