INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.1.52.2022

Dnia 02 sierpnia 2022r. PGE Dystrybucja S.A. zgłosiła modernizację linii napowietrznej nN oraz przyłączenie odbiorców energii do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV, polegającą na przebudowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN – 0,4 kV, po dotychczasowej trasie, łącznej długości 644 m w miejscowości Grodziszczany gm. Dąbrowa Białostocka, na terenie działek o nr geod. 321, 7/11, 7/9, 7/4, 76, 8/2, 8/3, 8/4, 9/2, 9/4, 10/5 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka.   

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Wnukowski

Data wytworzenia: 2022-08-02

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2022-08-03

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2022-08-03