Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.1.13.2024

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego o wydaniu w dniu 5 marca 2024r., decyzji nr 45/24 , znak: OŚA-V.6740.1.13.2024 zmieniającej decyzję znak OŚA-V.6740.1.319.2022 z dnia 20 stycznia 2023r o pozwoleniu na budowę obejmującą:

 1. Budowę czterech budynków inwentarskich- kurników do hodowli brojlerów kurzych o projektowanej obsadzie max 4x 156DJP= 624 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną:
  1. cztery baterie silosów paszowych na płytach fundamentowych, po trzy silosy paszowe w każdej baterii o ładowności każdego silosu 25 ton;
  2. cztery zakryte zbiorniki szczelne na ścieki bytowe o poj. 10,00 m3 każdy;
  3. pięć szczelnych zbiorników na ścieki przemysłowe o poj. 10,00 m3 każdy;
  4. dwie baterie zbiorników naziemnych na gaz PROPAN-BUTAN, 8 szt. zbiorników (6+2) o poj. każdego zbiornika 6,40 m3 (6400l), na płytach fundamentowych;
  5. wewnętrzne, grzewcze instalacje gazowe w czterech kurnikach, zasilane przyłączami z projektowanych zbiorników gazowych;
  6. utwardzenie terenu o nawierzchni betonowej i żwirowej pod podjazdy, dojazdy, dojścia piesze i plac manewrowy o łącznej powierzchni 6465,40 m2.
 2. Budowę podziemnego, zakrytego zbiornika wody do celów przeciwpożarowych o poj. 100 m3 wraz z punktem poboru wody na potrzeby ochrony p. pożarowej zabudowy inwentarsko-zagrodowej.
 3. Budowę odkrytego, szczelnego zbiornika retencyjnego o poj. całkowitej 400m3 z funkcją uzupełniającą rezerwy wody do celów p. pożarowych dla istniejącej i projektowanej zabudowy zagrodowej wraz z punktem poboru wody i rowem odkrytym do odbioru wód opadowych do projektowanego zbiornika retencyjnego z dachów istniejących i projektowanych budynków inwentarskich (kurników) oraz nawierzchni utwardzonych; na działkach o nr geod. 181/2 i 279, obręb Dryga, gm. Suchowola w zakresie:

- zmiany lokalizacji oraz parametrów zakrytego zbiornika szczelnego na ścieki bytowe o poj. 10 m3 przy budynku inwentarskim KP1,

- zmiany lokalizacji oraz parametrów dwóch szczelnych zbiorników a ścieki o poj. 10 m3 każdy przy budynku inwentarskim KP1

- zmiany lokalizacji oraz parametrów płyty fundamentowej pod jedną baterię silosów paszowych na płycie fundamentowej z trzema silosami paszowymi o ładowności każdego silosu 25 ton przy budynku inwentarskim KP1,

- zmiana lokalizacji oraz parametrów podziemnego, zakrytego zbiornika wody do celów przeciwpożarowych o poj. 100 m3 wraz z punktem poboru wody na potrzeby ochrony p. pożarowej zabudowy inwentarsko-zagrodowej. (treść obwieszczenia i decyzji do pobrania w załączeniu w formacie pdf).

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kowalewska

Data wytworzenia: 2024-03-05

Wprowadzający: Łukasz Mucuś

Data modyfikacji: 2024-03-05

Opublikował: Łukasz Mucuś

Data publikacji: 2024-03-05