Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku BI.ZUZ.1.4210.3.29.2.2020.KMP

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 15 października 2020r., znak: BI.ZUZ.1.4210.3.29.2.2020.KMP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie linii kablowej 15kV pod rzeką Biebrzą z lokalizacją na działkach nr geod.: 1102, obręb Sztabin, gmina Sztabin, powiat Augustowski, 529/2 obręb Horodnianka, gm. Suchowola, pow. sokólski oraz na lokalizowanie odcinka na tej linii na  obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na działkach 323/4, 323/5, 324, 326/3, 329/8, 329/11, 329/12, 330/4, 330/6, 870/2, 898 obręb Sztabin, gmina Sztabin, powiat Augustowski, 87/4, 89/2 obręb Horodnianka gmina Suchowola, powiat Sokólski. (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf).

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Zbigniew Wielgat

Data wytworzenia: 2020-10-15

Wprowadzający: Łukasz Mucuś

Data modyfikacji: 2020-10-20

Opublikował: Łukasz Mucuś

Data publikacji: 2020-10-20