INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.1.36.2024

Dnia 14 czerwca 2024r. PGE Dystrybucja S.A. zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej SN 15kV, kontenerowej stacji transformatorowej, linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowymi na terenie obejmującym działki o nr geodezyjnym 101/2, 156, 168, 177, 176, 166/1, 160/2, 161/2, 151/1, 137/7, 137/4, 137/5, 151/2, 146 obręb Łapicze, gmina Krynki.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kowalewska

Data wytworzenia: 2024-06-14

Wprowadzający: Łukasz Mucuś

Data modyfikacji: 2024-06-17

Opublikował: Łukasz Mucuś

Data publikacji: 2024-06-17