INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6740.5.10.2017

INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6740.5.10.2017

Dnia 13 lipca 2017 r. PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, zgłosiła zamiar przebudowy linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV na działkach o nr ewid. gruntów 308/2, 309, 383, 384, 310, 315, 316, 317, 320, 321, 325/1, 326/2, 326/1, 360/1, 360/3, 360/4 położonych w obrębie Kraśniany, gm. Sokółka.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Gudalewski

Data wytworzenia: 2017-07-18

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2017-07-19

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2017-07-19