Wydział Ochrony Środowiska i Architektury

Wnioski do pobrania - Wydział Ochrony Środowiska i Architektury:

WNIOSEK O WYDANIE KARTY WĘDKARSKIEJ 

WNIOSEK O REJESTRACJĘ SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO

WNIOSEK - ZBIERANIE ODPADÓW

WNIOSEK - PRZETWARZANIE ODPADÓW 

WNIOSEK - WYTWARZANIE ODPADÓW

WNIOSEK O PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA INSTALACJI

WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA 

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM HANDLU

WNIOSEK O ZMIANĘ LASU NA UŻYTEK ROLNY 

WNIOSEK O POZYSKANIE DREWNA

WNIOSEK O PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH WYKONYWANYCH W CELU WYKORZYSTANIA CIEPŁA ZIEMI 

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE INNEJ DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ 

WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI NA WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH

WNIOSEK O PRZENESIENIE KONCESJI NA WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1)

ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (B-2)

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3)

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ, ZGŁOSZENIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-4)

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O OBJĘCIU DZIAŁKI UPROSZCZONYM PLANEM URZĄDZANIA LASU LUB DECYZJĄ, O KTÓREJ MOWA W ART. 19 UST. 3 USTAWY O LASACH

ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POZYSKANIA DREWNA

WNIOSEK O POZYSKANIE DREWNA (DLA DZIAŁEK NIE OBJĘTYCH UPUL)

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZGODNOŚCI INWESTYCJI Z UPUL

UPOWAŻNIENIE DO WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZGODNOŚCI INWESTYCJI Z UPUL

WNIOSEK O WYDANIE WYPISU Z UPUL

UPOWAŻNIENIE DO WNIOSKU O WYDANIE WYPISU Z UPUL

OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO ODWOŁANIA

WNIOSEK O OPIECZĘTOWANIE DZIENNIKA BUDOWY

WNIOSEK O PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

ZGODA NA PRZENIESIENIE POZOWLENIA NA BUDOWĘ

ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH - BUDYNKI DO 35M2

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTY, PRZEBUDOWY, PRZYŁĄCZA

Załączniki

Metryka strony

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2016-12-16

Wprowadzający: Monika Czyżewska

Modyfikujący: Monika Czyżewska

Data modyfikacji: 2020-08-04

Opublikował: Monika Czyżewska

Data publikacji: 2016-12-16

Rejestr zmian