INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM OŚA-V.6740.5.1.2017

INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM OŚA-V.6740.5.1.2017

Dnia 20 stycznia 2017r. PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15 – 950 Białystok zgłosiła zamiar budowy linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV w miejscowości Zubrzyca Mała, gm. Szudziałowo na działkach o nr geod. 2/4, 9/3, 104, 13/2, 15/1, 15/2, 12/1, 12/2, 108/1, 11/10 obręb Zubrzyca Mała.

Termin, o którym mowa w art.30 ust. 5 minął 10 lutego 2017r.

Organ nie wniósł sprzeciwu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Bernard Łuckiewicz

Data wytworzenia: 2017-01-23

Wprowadzający: Elżbieta Giedyk

Data modyfikacji: 2017-02-08

Opublikował: Elżbieta Giedyk

Data publikacji: 2017-01-26