OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO o znaku: AB-II.7821.10.2017.UŁ z dnia 11 maja 2017r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO o znaku: AB-II.7821.10.2017.UŁ z dnia 11 maja 2017r. o utrzymaniu w mocy decyzji Starosty Sokólskiego z dnia 22 lutego 2017r., Nr 2/2017, znak: OŚA-V.6740.5.5.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej ulicy Nadrzecznej w Sokółce w zakresie jezdni, chodników i zjazdów z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i przyłącza elektroenergetycznego".

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Z up. Wojewody Podlaskiego Elżbieta Borejszo-Zielik Kierownik Oddziału w Wydziale Architektury i Budownictwa

Data wytworzenia: 2017-05-11

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2017-05-23

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2017-05-15